środa, 27 października 2021

Klucze Suwerenności - zbiór felietonów


Oddaję do Waszych rąk felietony pisane na przestrzeni ostatnich siedemnastu lat, pierwszy z nich jest nawet znacznie wcześniejszy. Pierwotnym impulsem do powstania większości tych tekstów było z jednej strony rozwinięcie w formie artykułów wątków, które podejmowałem w mojej sztuce teatralnej – misterium „Hieros Gamos, czyli Święte Gody”. Sztuka powstała w 2005 roku i treści, które w niej rozwijałem, nie były wówczas tak oczywiste i widoczne, jak to ma miejsce dzisiaj. Rzecz traktuje o kryzysowej sytuacji Ziemi i Ziemian: globalny kryzys gospodarczy, szóste masowe wymieranie gatunków, nadużycia medycyny przemysłowej, HAARP, zagrożenia GMO, NWO, chemtrails, RFID, przejęcie rynku nasion przez koncerny, bezprecedensowy wzrost długu publicznego, bezrobocia wśród młodych, wykluczenia społecznego, cen żywności, liczby umierających z głodu i głodujących itd. oraz o ludzkiej przemianie świadomości mogącej być na tę sytuację remedium. I co się z tym wiąże możliwością nastania Nowej Cywilizacji. Głównym przesłaniem dzieła jest transformacja świadomości, gdyż – w moim rozumieniu – to ona jest gwarantem wyjścia z koleiny bezsilności i odzyskania suwerenności.

Zdecydowałem się wtedy na napisanie szeregu felietonów, by szerzej informować o tych palących kwestiach, wygłosiłem też szereg prelekcji. Książkę możecie nabyć w wydawnictwie Indygobook

piątek, 6 marca 2020

Ostatnie publikacjeMagazyn Twórczy POLSKA CANADA

Magazyn Literacko-Artystyczny HELIKOPTER

Portal Społeczno-Artystyczny EPRAWDA

Pismo Społeczno-Literackie WAKAT

e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny PISARZE.PL

Magazyn Literacki MINOTAURYDA

Kwartalnik KRYTYKA LITERACKA

Kwartalnik literacko-artystyczny AFRONT


Magazyn internetowy Obszary Przepisane


sobota, 12 października 2019

Nowy paradygmat w polityce - prelekcja

Oto prelekcja: LINK, którą dałem 5.X.2019 w ramach Forum Wolnych Ludzi w Krakowie. Poruszam w niej kwestię naszej politycznej niemocy i ewentualnego remedium – tak, jak je postrzegam. Sięgam w tym celu do historii demokracji ateńskiej, gdzie doszukuję się zalążków – jakbyśmy to dziś powiedzieli – dobrych praktyk, które moglibyśmy ewentualnie współcześnie wykorzystać i rozwinąć.Slajdy w PDF (lepsza jakość) są dostępne pod poniższym linkiem: http://mywolniludzie.net/wp-content/uploads/2019/10/wiktorgoluszko.pdf