czwartek, 28 grudnia 2017

Ostatnia Wieczerza - z cyklu: “Per Ars ad Astra”


W grudniu 2017 wiersz opublikował e-Tygodnik Literacko-Artystyczny: Pisarze.pl Wiersz ukazał się uprzednio w antologii poezji polskiej poświęconej Beethovenowi w książce Adama Czartkowskiego: "Beethoven – Próba Portretu Duchowego".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dla mego przyjaciela A. Duszy
                             
Czy pamiętasz?...
Jak siedzieliśmy wespół na gorących piaskach, u brzegów jeziora Tyberiady?
Zapadał zmierzch i słońce wypełniało nas wszystkich Jednością...
I jak swym przejmującym spojrzeniem objął nas i wzniósł,
wzniecając uczucie Kosmicznego Braterstwa.

– Zaprawdę powiadam wam, nie minie lat dwa razy tysiąc a spotkamy się znowu.
A wówczas – jednym gestem zerwę grobową płytę snu zapomnienia z powiek ludzkości!
Człowiek jest Bogiem!

Tak mówił.
I wieczór kłonił się ciszy w ekstazie,
a serca nabrzmiałe wdzięcznością piastowały dar żarliwości.
……………………

O bracia!
Przyjmijcie skarb z winnicy poety
a czysty granit słowa niech wam będzie stopniem do Wewnętrznej Świątyni.

Gotujcie kielichy, dzbany i czary,
z całego serca, ze wszystkich ramion plećcie kosz cudowny.
Nową pieśń śpiewam – dla Nowych!
Czas na gwiazdobranie!        

           „To, co Ja czynię, każdy z was czynić może a nawet więcej...”

Jezus – ukrzyżowany, Ozyrys – poćwiartowany, Orfeusz – rozszarpany, Akhenaton – otruty.
I jeszcze Sokrates, Joanna d’Arc, Giordano Bruno i inni – heretycy swych czasów...

Wpierw Ich mordują, potem ołtarze Im wznoszą, kanonizują, adorują...
Dobrzy ludzie.

Ten sam Ogień płonął w Ich oczach i jedną prawdę głosili,
jak filary niebios z rozmachem stawiali swe proste słowa:
Miłość, Jedność, Braterstwo, „To, co Ja czynię...”

O heroiczni, o nieskazitelni Przyjaciele i Bracia!
O Dary Serca jaśniejące w ciemnościach!
Cześć Wam!
Po wieczność zachowany gest Waszej ręki, która daje.

Braterstwo!
Czyż na myśl o Nim serce nie wzbiera świętym drżeniem?
Czyż nie wypełnia je tęsknota za Upragnionym?
Czyż nie oczekuje ono radośnie Przeznaczonego?

O Ludwiku van! Dzięki Ci!
Dzięki za Nieskończoność objawioną w formie,
za Twoje szczodrobliwe, gorejące serce!
Ono wiedziało! Ono czuło!
Wspaniały i majestatyczny jest śpiew Ognia...

Jakże nieodparta, jakże wzniosła jest idea Siostrzaństwa i Braterstwa na Ziemi!
Właśnie! – Myśl wzniosła, myśl świetlana!
Nie sposób dłużej pochrząkiwać w chlewiku trywialności i banału,
podczas gdy każdy może dziś rozniecić w sobie płomień dumy Ducha!
Nie chomąto – lecz naszyjnik z pereł!

Czas! Czas zebrać w jedno żywe ciało porozrzucane szczątki Ozyrysa!
Widzę dzień, gdzie ludzkość świata – przy okrągłym stole zjednoczona –
wznosi zwycięski toast: – Za Tego-Którym-Jestem!
Za Jedność! Za Braterstwo! Za Wielkie Dzieło*!

Święty człowiek – święte społeczeństwo – święta Ziemia – święta materia...

I stół już zastawiony.
I stągwie pełne światła czekają.
Chwała Tobie, bohaterze. Witaj w domu!  
 

Paryż 1998 i Polska 2003
------------------------------------------------
(*) Chodzi o „Wielkie Dzieło” alchemików.


Wiersz: "Ostatnia Wieczerza" stanowi część misterium "Hieros Gamos". 
Tekst i muzyka "Ostatniej Wieczerzy" są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi Copyright.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Medianestezja - fragment misterium Hieros Gamos


W grudniu, na łamach portalu społeczno-artystycznego Eprawda ukazał się mój tekst: Medianestezja (fragment trzeciej odsłony misterium: Hieros Gamos). Z tej okazji przypominam ten tekst w formie scenicznej.
 
Tekst i muzyka "Hieros Gamos" są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi Copyright.
..................................................................................................................
Osoby
(Występujące w prezentowanym fragmencie)

Nadto występują: 
AQUARIUS HELIOPOLIS – alchemik, mag, położnik ducha. Mentor, Nauczyciel Męczysława Mięsoducha. Długi do kostek, poszerzany u dołu fioletowy płaszcz z miękkiego, mieniącego się, przetykanego złotą nicią materiału. Na piersiach – słońce, na plecach reprezentacja egipskiego oka Horusa1, w ręku kaduceusz2. Ucieleśnienie prostoty.

GAZECIARZ – chłopak sprzedający edycję gazety: Strach.
…………………………………………………………………………………………………………………
Ktokolwiek kontroluje media, kontroluje umysł.
Jim Morrison

Światło wyłania Aquariusa obserwującego na piętrze scenę. W tym czasie Ludzie Bezdomni (9 osób) ustawiają się następująco: jedna osoba w środku, cztery osoby w czterech rogach prostokątnej sceny, cztery inne formują prostokąt o połowę mniejszy, z centrum w środku sceny. 

AQUARIUS HELIOPOLIS
Rybki, rybki…(zamyślony spogląda w dół) Quis cuistodet ipsos custodes3?... (refleksyjnie)
Gdy naród jest nękany przez prześladowania, sytuacja jest jednoznaczna: z jednej strony są ci, którzy uciskają, z drugiej – gnębieni. Tyran jest zlokalizowany pojęciowo i geograficznie i każdy wie, czego się trzymać. Co jednak się dzieje, gdy zaborca staje się niewidoczny, jest zarazem wszędzie i nigdzie i – jak stwardnienie rozsiane – paraliżuje od wewnątrz ośrodki nerwowe narodu i cywilizacji?...

Stopniowo światło skierowane na niego maleje i jednocześnie Ludzie Bezdomni stojący na scenie stają się widoczni, ale tylko na tyle, by było widać zarys ich sylwetek. W końcowym efekcie Ludzie Bezdomni i Aquarius wyglądają tak samo – szare jednorodne sylwetki, raczej głosy dochodzące ze sceny, niż postacie z krwi i kości.

NIP PESELKOPF
Współcześni tyrani są równie dyskretni i szarzy, co mury, których są strażnikami. W cieniu, z dala od zgiełku – trzymają cierpliwie nitki władzy.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
A niemądre kukiełki prawią napuszenie o - wolności: wolności wyboru programu telewizyjnego, towaru na półkach, wolności płacenia podatków, wolności bycia konsumentem.
GIORDANO BENVENUTO
Katorżnik głośno peroruje o suwerenności a medianestezja4 świadomości powoduje, iż w ogóle nie czuje okropnych ran zadawanych przez wżerającą się, zardzewiałą obręcz!
PRIMUM NON NOCERE
Można oczywiście odnieść budujące wrażenie, iż niewolnictwo ma dziś tendencje do wycofywania się z areny świata5.
OGNISTY PTAK
Jednak wolny od przesądów umysł bez trudu zauważy, iż haniebna plaga – ze swego prymitywnego i ostentacyjnego stadium niewoli i wyzysku ciała – przeistoczyła się w formę daleko bardziej wyrafinowaną: totalitarną kontrolę umysłów i Dusz!
PINA TUBO
Dyskretni dyktatorzy zrozumieli bowiem, iż najlepszym sposobem eksploatacji mas jest prosty, acz makiaweliczny manewr nadzorowania strumienia informacji i przez to – kalibrowania ludzkiej myśli.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Na podawaną ludziom informację nałożyli więc filtr, redukując ją do strachu i trywialnego materializmu.
KRAK A TAU
Spreparowany w ten sposób monoteizm ekonomiczny rozpleniono w świadomości jako będący miarą wszelkiego człowieczeństwa paradygmat.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Z kalectwa duchowego uczyniono najwyższą cnotę, wysoką kulturę – zaasfaltowano miernotą, a poddaństwo – przedstawia się jako coś nieodpartego i uniwersalnego!
OGNISTY PTAK
Proceder to nie nowy, lecz po raz pierwszy zakażenie objęło całą planetę!
GIORDANO BENVENUTO
Całkowita anonimowość systemu pozwoliła mu bowiem rozwinąć się w rodzaj infiltrującej wszystkie dziedziny życia sieci i ekonomiczna okupacja stała się niepostrzeżenie wszechobowiązującą normą – Nowym Porządkiem Świata6.
MLAGRO A JAR
Dawniej – kępki trujących grzybów w pięknym lesie, dziś – gangrena jak potop. 
NIP PESELKOPF
W rezultacie, treścią osiemdziesięciu procent programów telewizyjnych jest propaganda strachu: gwałty, bójki, tortury, napady z bronią w ręku, katastrofy, zbrodnie, wojny, wirusy, epidemie, tragiczne wypadki itd.
PRIMUM NON NOCERE
Jak wykazują badania, młody telewidz mając szesnaście lat wgrał w siebie przeciętnie trzydzieści trzy tysiące zbrodni i dwieście tysięcy aktów przemocy7. Mówię wgrał, gdyż pamiętamy absolutnie wszystko i mózg nieustannie wertuje zawartość tego prawdziwego banku danych.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Z serwowanym obrazem idzie w parze entropia słownictwa i język trywialny, wulgarny, płytki.
PINA TUBO
Hinduska maksyma powiada: sarvam-annam – wszystko jest pożywieniem. Co się dzieje z miliardami ludźmi, którym za codzienne pożywienie służy podobna trucizna?
OGNISTY PTAK
Ich procesy czucia, myślenia ulegają degeneracji, ich Dusza – obumiera i cywilizacja wchodzi nieuchronnie w stadium rozkładu.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Nieustannie reklamowana i promowana ekonomiczna niewola jest obecnie gorąco pożądanym ideałem, weszła w krew i obyczaje, przede wszystkim zaś, jest – “dobrowolna”!
KRAK A TAU
Myślenie przestało być aktem poznania czy refleksji – przybrało aspekt czysto utylitarny, mający wspierać wpojony światopogląd.
GIORDANO BENVENUTO
Starannie zostały usunięte – lub też są pobłażliwie wykpiwane i wyszydzane przez całkowicie kontrolowane i kontrolujące media – wszelkie dowody i ślady szerszego pojmowania rzeczywistości, każda próba wyjścia poza obłędny ciemnokrąg.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Poddaństwo stało się tak naturalne, jak bicie serca i wszelka wzmianka o możliwym zdrowiu wstrząsa boleśnie posadami skorumpowanego bytu.
PRIMUM NON NOCERE
I biada lekarzowi, który ośmieli się na postawienie diagnozy.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Wystarczy niewolnikowi napomknąć o Nieskończoności i jego podłym stanie a już – z uległej, konsumpcyjnej owieczki – przemienia się w nieobliczalną machinę zniszczenia.
PINA TUBO
Los tych, którzy odważyli się potrząsnąć pogrążonymi we śnie nie zachęca do naśladownictwa.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Trudno wyleczyć chorego, który ze swej choroby uczynił ołtarz.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ 
Dziś złote kajdany są symbolem wolności a rozanielony galernik pobrzękuje triumfalnie łańcuchami na agorach, ulicach i placach, wołając: – Muzyka sfer! Muzyka sfer!!!... 
MLAGRO A JAR 
Nawet życie gotów oddać za te swoje precjoza.
NIP PESELKOPF
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności. 
Powtarzają niczym echo, coraz ciszej i ciszej, aż w końcu głos zamiera 
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności.
GIORDANO BENVENUTO
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności.
PRIMUM NON NOCERE
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności.
OGNISTY PTAK
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności.
PINA TUBO
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności.
KRAK A TAU
Zatruta świadomość nie odróżnia zniewolenia od wolności.
MLAGRO A JAR
Zatruta świadomość… 

Światło na scenie gaśnie i przez jakieś 15 sek. dzięki efektowi stroboskopowemu i dochodzącemu z głośników charakterystycznemu dźwiękowi pracującego starego projektora filmowego widz ma odnieść wrażenie, że ogląda czarno-biały film niemy.

……………….. 

Światło  skierowuje się na Aquariusa 
AQUARIUS HELIOPOLIS
Rybki, jak rybki… Ale wędkarze!…
Wędkarze, wędkarze... (schodząc na dół, już niewidoczny) 
GAZECIARZ 
Wchodzi na widownię głównymi drzwiami. Po przejściu przez salę, znika za kulisami. 
Straach! Popołudniowe wydanie Strachu! Kupujcie: Straach! Najświeższe wiadomości! Strach! 

Napisałem też powiązany z tematem wiersz, który nosi tytuł: "Trojański Koń". Stanowi on również część misterium: "Hieros Gamos". Wiersz można przeczytaj tutaj: Trojański Koń

.....................................................

(1) Horus – bóg egipski z głową sokoła, syn Ozyrysa i Izydy, często reprezentowany przez oko Horusa. Przedstawia się go jako tego, który czuwa nad równowagą między antagonistycznymi mocami i pomaga triumfować siłom światła.

(2) Kaduceusz – laska zwieńczona skrzydłami, wokół której zawijają się przeciwstawnie dwa węże, symbol profesji lekarskiej. Kaduceusz reprezentuje równowagę między przeciwstawnymi tendencjami wokół osi świata. Dlatego też uważa się go również za symbol pokoju.
W hinduskim Tantryzmie dwa splecione węże symbolizują wędrówkę Kundalini przez dwie poboczne nadi: Ida i Pingala, skręcone wokół głównej osi energetycznej: Sushumna.
Wąż pojawia się też na tronach papieży, faraonów, królów i królowych, w szamańskich totemach i jest jednym z najważniejszych archetypów ludzkiej Duszy.

(3)  Quis cuistodet ipsos custodes? - łac. Któż pilnować będzie samych strażników? (Kto kontrolować będzie kontrolerów? ) – Juwenal,  Satyry 6. 347 - 8

(4) Linki: ​ 
Décodex

Filmy:

Lektury:
 • Michel Desmurget, Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci)
 • Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz, Resortowe dzieci  
 • Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde​
 • Serge Halimi, Vidal Dominique, L’opinion ça se travaille…
 • Barry Glassner, The Culture of Fear  
 • Udo Ulfkotte, Gekaufte Jurnalisten  
 • Michel Collon, Attention, médias ! Médiamensonges du Golfe - Manuel Anti-manipulation
 • Laurent Mauduit, Main basse sur l'information
 • Michel Collon, Médias et Censure 
 • Bernard Stiegler, Prendre soin de la jeunesse et des générations  
 • Aude Lancelin, Le Monde Libre
 • Pierre Bourdieu, Sur la télévision suivi de L'emprise du journalisme   
 • Geoffrey Guens, L'information sous contrôle. Médias et pouvoir économique en Belgique
 • Geoffrey Guens, Tous pouvoirs confondus. Etat, Capital et Médias à l'ère de la mondialisation  
 • Jean Stern, Les patrons de la presse nationale. Tous mauvais


 Strony niezależnej informacji i dziennikarstwa:  

(5) Filmy:

Linki
Lektury:
 • Siddartha Kara, Modern Slavery
 • Marcus Rediker, A bord du négrier
 • Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme 
 • David van Reybrouck, Congo

(6) Można dowiedzieć się nieco więcej na temat NWO w poniższych linkach prasowych i YT. 

(7) Przeprowadzono ponad 3500 badań naukowych analizujących związek między aktami przemocy oglądanymi w mediach i zachowaniami, w których obecna jest przemoc. Wszystkie, poza 18 wyjątkami, wykazały związek pozytywny (istnienie bezpośredniego powiązania). Amerykańska Akademia Pediatrii, 2001  

W USA wskaźnik morderstw zmalał o 20%, zaś ilość relacji o morderstwach w wieczornych wiadomościach wzrosła o 600%. (dane statystyczne  przytaczane przez prof.  Barry Glassnera, autora książki: The Culture of Fear)